paisatge

La fusta és per naturalesa CO2 neutral i d'energia eficient en tot sentit. Per la qual cosa, construir amb ella és una aportació valuosa a la protecció del clima i del medi ambient.

El fabricant dels panells de fusta contralaminada KLH garanteix, amb la certificació PEFC, l'extracció de la valuosa matèria primera fusta de boscos d'explotació duradora.

El compliment de les imposicions oficials i una gestió de residus realitzada de manera útil són obvis per a KLH. Amb l'ús de matèries primeres de boscos amb certificació PEFC i FSE donen una aportació per a la conservació d'un medi ambient digne de viure-hi.

La certificació PEFC (= Pa European Forest Certification = projecte paneuropeu de certificació forestal (CoC, Chain of Custody = cadena de custòdia) és la certificació europea per fusta i matèries primeres de la fusta d'economia forestal ecològica-, econòmica-i socialment duradora a llarg de tota la cadena de transformació.

Amb el certificat PEFC es compleix amb la comprovació d'utilitzar matèries primeres certificades i de complir les normes establertes en el certificat.
En trobareu més informació a:   www.pefc.org

Fusta contralaminada

panells de fusta

Energies renovables

sistèmes renovables

Sistema de muntatge

muntatge lignea

  • © 2012-2015 Ligneacons. Tots els drets reservats.

  • youtube ligneafacebook lignea