Imatges de la planta de producció de panells de fusta contralaminada del fabricant KLH

Foto 1 Foto 2 Foto 3

El material.

- Lignea ofereix la construcció realitzada amb panells de fusta contralaminada els quals estan formats per diferents capes de fusta massissa, encolades a pressió amb adhesius ecològics. La fusta prové d’explotacions forestals ecològica, econòmica i socialment responsables, garantida pel certificat PEFC.

- Es tracta d’un material de gran qualitat el qual s’aconsegueix gràcies a un procés semi industrialitzat garantint una gran precisió dimensional i estabilitat.

- La fusta utilitzada és assecada per tal d'obtenir una grau d'humitat òptim a fi d'evitar la presència de fongs, paràsits i insectes.

- El camp d’aplicació d’aquest material és molt ampli: cases unifamiliars, edificis plurifamiliars, comercials, naus industrials, pavellons esportius, ponts, ...

- També presenten diferents graus d’acabat els quals s’escullen en funció de si han de quedar a la vista o bé queden ocults o pel tipus d’aplicació industrial, vivendes, ...

- Combina perfectament amb altres materials de construcció: ferro, plaques de guix laminat, obra tradicional, ...


construcció 2

Les prestacions del material.

- Gràcies a la baixa conductivitat tèrmica de la fusta s’aconsegueix un gran aïllament tèrmic.

- Els panells de fusta contralaminada permeten regular la humitat ambiental ja que té la capacitat d’absorbir l’excés d’humitat de l’ambient o d’alliberar-ne.

- En funció del gruix de la paret els panells poden arribar a ser a estancs a l’aire, sense necessitat d’utilitzar làmines o membranes auxiliars.

- La fusta és un material inflamable però s’autoprotegeix ja que al cremar es forma una capa de carbó que evita que es continui cremant. Aquest comportament és millor a les estructures de ferro que poden arribar a col•lapsar-se en un període més breu de temps.

Els panells de fusta contralaminada també actuen com a filtre de radiacions electromagnètiques nocives.

Ecologia i sostenibilitat

construccions ecològiques

Energies renovables

sistèmes renovables

Sistema de muntatge

muntatge lignea

  • © 2012-2015 Ligneacons. Tots els drets reservats.

  • youtube ligneafacebook lignea